Press Esc to close
Lịch chiếu
Thứ Năm 11-10-2018 Bản in
01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc - Số 250
02:00
Thông tin giải trí
360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 10
02:30
Thông tin giải trí
Today Biz
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc - Số 248
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 90
04:30
Thông tin giải trí
Today Biz
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc - Số 249
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình - Số 108
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 1
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 62
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 92
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 5
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 35
08:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 138
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 63
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 93
10:00
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình ver 2017 - Số 3
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 11
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 25
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 149
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 29
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 59
12:00
Phim truyền hình
Hai số phận Phần 2 - Tập 122
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 14
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 130
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 156
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 - Số 7
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 50
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Thế giới điện ảnh - Số 335
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh - Số 286
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Sếp ơi anh yêu em - Tập 10
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 6
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 92
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 74
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 30
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 60
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 340
18:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh - Số 282
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng - Số 146
19:00
Phim truyền hình
Sếp ơi anh yêu em - Tập 11
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 7
20:00
Phim truyền hình
Hai số phận Phần 2 - Tập 123
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 15
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 131
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 157
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 6
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 36
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2017 - Số 84
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 97
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 80
 
MonTueWedThuFriSatSun
  01
28
02
29
03
1/5
04
2
05
3
06
4
07
5
08
6
09
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
Chương trình mới
20h từ thứ 2 - thứ 7
19h từ thứ 2 - thứ 6
21:00 từ thứ 2 - thứ 7
22h hàng ngày
18:15 từ thứ 2 - thứ 6
Sự kiện nổi bật
Danh sách Khán giả may mắn nhận giải Tuần: 05 Tivi 0led LG 55 inch
Thứ sáu, 22/06/2018 15:22

Chúc mừng các Khán giả đã may mắn có cơ hội sở hữu 05 Tivi 0led LG 55 inch khi tham gia chương trình “10 NĂM CỘT MỐC VÀNG – SĂN OLED TV CỰC SANG” nhân dịp sinh nhật 10 năm IMC-TodayTV.

LẦN ĐẦU HÀ ANH TUẤN SẼ HỘI NGỘ MỸ TÂM CÙNG TUẤN HƯNG TRÊN SÂN KHẤU ĐẠI NHẠC HỘI
Thứ năm, 14/06/2018 09:47

Với giá vé chỉ từ 99 ngàn đến 1 triệu đồng, bạn đã được đón xem đại nhạc hội hoành tráng trong không gian sang trọng, ấm cúng với sự góp giọng của những tên tuổi đình đám nhất làng nhạc Việt như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Isaac, Jang Mi, Hoàng Mỹ An...