Press Esc to close
Lịch chiếu
Thứ Tư 11-07-2018 Bản in
01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc - Số 249
02:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt - Số 136
02:30
Thông tin giải trí
Today Biz
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc - Số 235
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 71
04:30
Thông tin giải trí
Today Biz
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc - Số 236
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình - Số 112
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 3
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 64
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
08:00
Chương trình thiếu nhi
Thiên thần lạc giới - Tập 12
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
08:00
Chương trình thiếu nhi
Hận tình không quên -Tập 32
09:00
Thông tin giải trí
Hi 5 - Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) - Số 96 + 97
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 90
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 322
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 339
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 18
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 44
11:00
Phim truyền hình
Thiên thần lạc giới - Tập 13
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
11:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 56
12:00
Phim truyền hình
Hai số phận Phần 2 - Tập 43
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 11
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 51
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 153
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 41
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 58
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 129
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng - Số 145
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Chạm vào danh vọng - Tập 4
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Đùa với tình yêu - Tập 3
16:00
Thông tin giải trí
Hi 5 - Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) - Số 110
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 96
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình - Số 119
17:00
Phim truyền hình
Mối tình thuở ấy - Tập 25
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
17:00
Phim truyền hình
Nỗi lòng nàng dâu - Tập 57
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 48
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 - Số 22
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:45
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 142
18:50
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp - Số 129 + Món ngon mỗi ngày - Số 510
19:00
Phim truyền hình
Chạm vào danh vọng - Tập 5
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
19:00
Phim truyền hình
Đùa với tình yêu - Tập 4
20:00
Phim truyền hình
Hai số phận Phần 2 - Tập 44
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Song kiếp đào hoa - Tập 12
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 52
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận - Tập 154
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:00
Phim truyền hình
Hận tình không quên -Tập 33
22:15
Truyền hình
Mối tình thuở ấy - Tập 24
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:00
Truyền hình
Today Biz
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 99
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 77
 
MonTueWedThuFriSatSun
  01
27
02
28
03
29
04
30
05
1/1
06
2
07
3
08
4
09
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
 
Chương trình mới
21:00 từ thứ 2 - thứ 7
20h00 thứ 2 đến thứ 7
19h thứ 2 đến thứ 6
22h00 hàng ngày
Sự kiện nổi bật
Danh sách Khán giả may mắn nhận giải Tuần: 05 Tivi 0led LG 55 inch
Thứ sáu, 22/06/2018 15:22

Chúc mừng các Khán giả đã may mắn có cơ hội sở hữu 05 Tivi 0led LG 55 inch khi tham gia chương trình “10 NĂM CỘT MỐC VÀNG – SĂN OLED TV CỰC SANG” nhân dịp sinh nhật 10 năm IMC-TodayTV.

LẦN ĐẦU HÀ ANH TUẤN SẼ HỘI NGỘ MỸ TÂM CÙNG TUẤN HƯNG TRÊN SÂN KHẤU ĐẠI NHẠC HỘI
Thứ năm, 14/06/2018 09:47

Với giá vé chỉ từ 99 ngàn đến 1 triệu đồng, bạn đã được đón xem đại nhạc hội hoành tráng trong không gian sang trọng, ấm cúng với sự góp giọng của những tên tuổi đình đám nhất làng nhạc Việt như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Isaac, Jang Mi, Hoàng Mỹ An...