(*) Vé tham dự đại nhạc hội “Vũ hội mùa đông” tại Hà Nội đã hết!
Mời Khán giả đăng ký nhận vé tham dự đại nhạc hội tại TP.Hồ Chí Minh.
Họ và tên *:
Điện thoại *:
(1 số điện thoại được phép đăng ký tối đa 1 lần)
Địa chỉ :
Email *:
Tham gia đại nhạc hội tại *:
Số vé:
Mã xác nhận *: